สินค้าทั้งหมด
โปรโมชั่น HOT !!!
น้ำมันเครื่องรถเบนซิน
น้ำมันเครื่องรถดีเซล
น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
น้ำมันเกียร์ธรรมดา
กรองน้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่องอีโค่คาร์
น้ำมันเครื่องรถบิ๊กไบค์

ผลิตภัณท์ดูแลรักษารถบิ๊กไบค์
ผลิตภัณท์ดูแลรักษาเครื่องยนต์

 

แยกตามยี่ห้อ

 

 

 

 

 

 
น้ำมันเบรก Amsoil Synthetic DOT3 Series500
High Performance
ขนาด 355 ml. (12oz)
"ราคาพิเศษ ที่คุณมิอาจปฏิเสธได้"
โทรเลยค่ะ 081-9292-491 หรือ 083-006-7009

*** น้ำมันเบรก Amsoil Synthetic DOT3 Series500 High Performance ***
น้ำมันเบรกสังเคราะห์ AMSOIL ซีรีย์ 500 DOT3 รองรับการทำงานในรถยนต์ทั่วไป จนถึงรถ
บรรทุกหนัก รถแข่ง ที่ต้องการประสิทธิภาพสูง
มีความเสถียรต่ออุณหภูมิสูง มากกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน และสามารถใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ ป้อง
กันน้ำที่ปนเปื้อนไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบ
เบรก มีจุดเดือดสูงมาก จึงมีอัตราการระเหยต่ำ รองรับการใช้งานที่ยาวนานกว่าน้ำมันเบรกทั่วไป 

คุณประโยชน์
ป้องกันการกัดกร่อนของน้ำที่ปนเปื้อนในระบบ
เบรกน้ำสามารถปนเปื้อนเข้าสู่ระบบเบรกได้ทาง
ใดทางหนึ่ง เช่น ซึมผ่านซีล ต่างๆ หรือทางช่อง
เติมน้ำมันเบรก เป็นต้น ซึ่งน้ำเป็นตัวการที่ทำให้
เกิดการกัดกร่อนชิ้นส่วนของระบบเบรกต่างๆ ส่งผลให้ระบบเบรกสามารถล้มเหลวได้ น้ำมัน
เบรกสังเคราะห์ของ AMSOIL สามารถช่วยลด
ไม่ให้เกิดการกัดกร่อนที่เกิดจากน้ำได้ โดยช่วย
เคลือบและหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆ ทำให้การกัด
กร่อนจากน้ำเกิดขึ้นได้ยาก

การระเหยจากความร้อนระบบเบรก นั้นโดยทั่วไป
แล้วต้องรับแรงกดและความร้อนที่สูงมาก ทำให้
น้ำมันเบรกทั่วไปมักจะระเหยได้ง่าย นอกจาก
นั้นเมื่อมีการปนเปื้อนจากน้ำจะทำให้จุดเดือด
ของน้ำมันเบรกต่ำลง กว่าค่ามาตรฐานความ
ปลอดภัย เมื่อน้ำมันเบรกพร่องมากเกินไป การ
เบรกจะให้ประสิทธิภาพที่ไม่ดีพอ และเกิด
อันตรายได้ น้ำมันเบรกสังเคราะห์ของ AMSOIL มีค่าจุดเดือดสูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดโดย
หน่วยงานขนส่งประเทศสหรัฐอเมริกา แม้ว่ามี
น้ำปนเปื้อนอยู่ 3.7% ก็ตาม ค่าความหนืดมีค่า
คงที่ตลอดย่านอุณหภูมิต่ำจนถึงย่านอุณหภูมิสูง
มาก (271 องศาเซลเซียส) ช่วยให้การทำงานของ
ระบบเบรก มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อ ผู้ขับขี่

รองรับกีฬัา PowerSport กีฬา PowerSport
เช่น มอเตอร์ไซค์วิบาก Off-road ATV เป็นกีฬา
ทีมีสภาวะขีดสุดรุนแรงต่อระบบเบรก ซึ่งถ้าใช้
น้ำมันเบรกทั่วไป  จะทำให้เกิดตะกอนคราบ
สกปรกการกัดกร่อนในชิ้นส่วนของระบบเบรก
และน้ำมันเบรกเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว น้ำมัน
เบรกสังเคราะห์ของ AMSOIL ใช้น้ำมันตั้งต้น
สังเคราะห์แท้ และสารเติมแต่งคุณภาพสูง รอง
รับการทำงานในสภาวะขีดสุดได้อย่างดี ป้องกัน
การกัดกร่อน การเกิดคราบสกปรก การระเหย และ
การเสื่อมสภาพของน้ำมันเ บรกได้เป็นดีกว่า น้ำมันเบรกทั่วไป

การใช้งาน
สำหรับน้ำมันเบรกสังเคราะห์  AMSOIL ซีรีย์ 500 DOT3 สามารถใช้ได้ระยะเวลา 2 ปี หรือ อ้างอิงตามคำแนะนำการเปลี่ย นถ่ายตามคู่มือรถ)


"น้ำมันเครื่อง" ไม่ใช่แค่ "มีขาย" 
++เพราะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้อง++

ลีโอออยล์ ...
จำหน่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพ
เราใส่ใจเพื่อให้รถรักคุณ
โทรเลยจ้า
081-9292-491
083-006-7009...
line ID : leooil
www.LEOOIL.com
www.facebook.com/ leooilshop

สินค้าแนะนำ

น้ำมันเครื่อง CUSCO
Racing Engine Oil
Premium Fully Synthetic
SAE 5W-30
ขนาด 4 ลิตร

ราคา 1,600 บาท

น้ำมันเครื่อง CUSCO
Racing Engine Oil
Premium Fully Synthetic
SAE 5W-40
ขนาด 4 ลิตร
ราคา 1,600 บาท

น้ำมันเครื่อง CUSCO
Racing Engine Oil
* 100% PAO *
* Low Friction Formula *
SAE 5W-40
ขนาด 4 ลิตร
ราคา 1,990 บาท

น้ำมันเกียร์ CUSCO 
Racing LSD Oil
SAE 80W-90
ขนาด 1 ลิตร
ราคา 1,200 บาท

 

 

โปรโมชั่น Hot |  Home   |  สินค้าของเรา   | Leo-Talk  |  การจัดส่ง   | ซื้อสินค้า  |  Contact |  
Copyright (c) 2010-2020 leooil.com